Pravidelně píšu články v rámci Seznam Medium. Můžete mě zde sledovat a mít přímý zdroj aktuálních informací z oblasti financí.

Jak vypadá ideální spolupráce s klientem?

1. Úvodní jednání

Nejdříve projdeme osobně nebo online to, s čím Vám můžu pomoci. Popíši Vám, jak pracuji se svými klienty. Zanalyzuji situaci Vaší domácnosti a stanovíme cíle naší spolupráce.

2. Prezentace řešení

Vypracuji finanční plán šitý Vám na míru, kde vytyčíme cesty, jak naplnit předem stanovené cíle. Navrhnu řešení za použití stávajících a případně nových produktů. To vše s pomocí diagnostiky osobních financí, která se opírá o data ČNB a ČSÚ.

3. Společná debata

Důležitým krokem je rozprava nad řešením a jeho případná úprava k Vašemu ideálnímu obrazu. Celý proces je v režii klienta, pod mým vedením. Vždy platí, že není pouze jedna cesta, jak lze k stanovenému cíli dojít. 

4. Realizace řešení

Pokud najdeme společné řešení, které odpovídá Vašim potřebám a cílům, následuje úprava stávajících smluv a případně podpis nových. Zároveň se domluvíme na krocích, které nás čekají v budoucnu.

5. Dlouhodobý servis

Dlouhodobá spolupráce je základ úspěchu. Pravidelné konzultace a aktualizace plánu i smluv, pomoc s řešením pojistných událostí, ale i reakce na neočekávané životní změny. To vše je potřeba neustále vyhodnocovat a reagovat na změny jakéhokoliv typu.

Často kladené otázky a odpovědi

Pracujete na sebe, nebo pro nějakou společnost?

Jsem OSVČ, takže nejsem zaměstnaný. Pracuji ale pod hlavičkou SMS Finance, a.s. jako vázaný zástupce v oblasti zprostředkování pojištění, doplňkového penzijního spoření a úvěrů. V oblast investic jsem vázaným zástupcem investičního zprostředkovatele SMS Finance, a.s. Tento samostatný zprostředkovatel má podepsané smlouvy o obchodním zastoupením se skoro všemi pojišťovnami, bankami, penzijními a investičními společnostmi. Vše si můžete ověřit na stránkách ČNB: https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB09.DIRECT_FIND?p_lang=cz

Bude Vás spolupráce se mnou něco stát?

Jednoduše nebude! Jsem placený z provizí za produkty, které spolu případně sjednáme. Stejně jako paní v pojišťovně, bance, nebo na poště, se kterou uzavřete jakoukoliv smlouvu. Na druhou stranu jsem v oboru přes 8 let a mám tolik klientů, že nepotřebuji za každou cenu uzavřít s každým klientem smlouvu. Důležitější je pro mě dobrá pověst a spokojený klient. Větší odměna tak pro mě je případné doporučení dalším lidem, kterým bych mohl v budoucnu s čímkoliv pomoci.

Proč bych měl mít finančního poradce?

V dnešní době, která je rychlá a složitá, bych si nestavěl sám dům, neoperoval kýlu, nesepisoval kupní smlouvu od nového bytu, ani sám nestříhal vlasy. Mít svého řemeslníka, doktora, právníka, nebo kadeřníka nám přijde samozřejmé. Proč by to u financí mělo být jinak? 

Dobrý finanční poradce Vám ušetří čas (nemusíte studovat produkty, srovnávat celý trh, obcházet pobočky,...), peníze, a navíc Vás bude provázet nástrahami každodenního života. Ideálně se po několik desetiletí stane partnerem, na kterého se budete moct kdykoliv obrátit.

Jak poznám kvalitního finančního poradce?

Doporučuji vždy dát na známé. Pokud je někdo ve Vašem okolí spokojený, rád Vám také doporučí člověka se kterým spolupracuje. U finančních poradců to není jinak. I proto je pro mě doporučení od mého klienta ta největší odměna.

Případně existují organizace, které zaštiťují finanční poradce a mají na ně vysoké nároky. Například European Financial Planning Association. Poradce z této asociace poznáte, podle mezinárodního titulu, který mají u jména. Musí se ve svém volném čase dobrovolně vzdělávat, dodržovat etický kodex a museli složit velmi náročné zkoušky. Sám jsem je absolvoval v dubnu 2023 a můžu se tak pyšnit titulem European Financial Advisor (EFA), který má méně než 400 poradců v ČR.