Finanční plán není sprosté slovo. Spíš cesta, jak se mít dobře

29.03.2024

Žijeme v době, která zdánlivě plánování moc nepřeje. Jak má člověk plánovat, když neví, co bude zítra? Pravda je taková, že dobrý finanční plán nás může před nejistotou ochránit. Co by vlastně měl splňovat, k čemu by měl sloužit a proč ho vůbec mít?

Málokdo je natolik systematický, aby vše ve svém životě naplánoval a pak do puntíku dodržoval. Často do něj vstupují události, které nedokážeme ovlivnit a které nás nasměřují úplně jinam. Podobně ne vždy myslíme na to, co se stane s našim životem, když budeme nemocní, když sousedovi bouchne kotel a z našeho bytu zůstane hromada cihel. Nebo z čeho budeme žít v důchodu, jak naspoříme peníze na dovolenou za rok, nainvestujeme prostředky na opravu střechy za 5 let, či budeme financovat studia našich dětí za 20 let. Toto jsou přesně věci, se kterými nám může finanční plán pomoci.

Co je vůbec finanční plán?

Finanční plán jsou v podstatě instrukce, jak bezpečně dosáhnout investičních cílů. Ty mohou být pro každého jiné, ať už bezstarostný důchod, nebo vzdělání dětí na univerzitě. To vše s minimálním rizikem ztráty peněz, ideálně využitím finančních nástrojů, které už běží. Plán nemluví o tom, u jaké společnosti danou investici, zajištění nebo hypotéku budeme mít. Ale spíše jak produkty nastavit a jak je dlouhodobě spravovat. Můžeme si jej vzít, jít do investiční společnosti, pojišťovny nebo banky a podle něj by nám měl místní zaměstnanec produkty nastavit. Jednou z priorit finančního plánu je také minimalizovat rizika, způsobená okolnostmi, které nelze předvídat. Myslet si ale, že naplánujeme 30 let svého života a vše půjde jak na drátkách, je bláhové. Plán je potřeba pravidelně vyhodnocovat, kontrolovat, zda podle něj vše běží a pokud se cokoliv významného v našem životě změní, tak je potřeba upravit i plán.¨

Hezké, možná si říkáte, ale to přece sám nevymyslím. Inu, někteří by to asi zvládli. Ale pravda je taková, že od toho tady jsou finanční poradci. Profesionálové, kteří dokáží zhodnotit jednotlivé investice jako celek a nastavit plán správně.

Ti by také s námi měli plán pravidelně konzultovat a kontrolovat, že plníme to, co jsme si spolu vytyčili. Poradce reinvestuje portfolia podle aktuální ekonomické situace, obnovuje je o novější nástroje, pomáhá daňově optimalizovat a využívat novinek na trhu. To by mělo být standardem minimálně jednou ročně.

Nejdůležitější ale je, že by nám poradce měl poskytnout finanční vedení. Ať už v těžkých životních situacích, tak při korekcích na trhu, kdy se naše investiční nástroje během několika dnů mohou propadnout o desítky procent a zůstat tak i po několik let. Tam se projevuje nejvíce následování cíle, které jsme si se svým poradcem vytyčili. Pomáhá nám ve velkých životních rozhodnutích a drží naše emoce na uzdě, čímž minimalizuje naše finanční náklady a maximalizuje majetek. Díky tomu se vyhneme chybám, které nás mohou stát mnoho.

Co musím vědět, když chci sestavit finanční plán?

Pokud nám má ale někdo radit s financemi, musí nás nejdřív poznat. Musí vědět, jak a kde žijeme, co děláme v práci a volném čase, jaké jsou naše priority v životě, jestli máme rodinu a jak početnou. To chce z naší strany také notnou porci důvěry, jednak proto, že mu svěřujeme dosti citlivé informace, tak i proto, že mu následně svěříme i správu našich těžce vydělaných peněz. Jak správně vybrat poradce si ale nechám na jiný článek.

Pro sestavení finančního plánu jsou nicméně nejdůležitější naše příjmy a výdaje, aby poradce mohl sestavit bilanci cash flow. Rozebere tak zdaněné i nezdaněné příjmy. Z nich propočítá důchody, na které máte nárok (starobní, invalidní, sirotčí, vdovské a vdovecké). To je důležité pro zajištění. Stejně tak musí znát vaše životní náklady. Budou jej zajímat ty nezbytné, jako jsou bydlení, jídlo a vše kolem chodu domácnosti, případně doprava do práce, pojištění a investice sloužící k naplnění našich cílů. A bude se ptát i na ty zbytné, jako jsou dovolené, večeře v restauraci, kino, prostě věci, kterými si děláte radost.

Úplně stejně by ho měla zajímat bilance majetku a závazků. Ocenění prostředků na běžných a spořících účtech, majetkových účtech spořících a investičních produktů, aktuální hodnotu nemovitostí, případně cenných movitých věcí v jeho vlastnictví. Oproti tomu dluhy a půjčky.

Jakmile toto všechno poradce zná, začne revidovat stávající, již běžící smlouvy a finanční nástroje. Co obsahují, proč je klient právě tak nastavil a v jakém jsou skutečně stavu.

Po této revizi si s poradcem můžeme stanovit investiční cíle. Krátkodobé (1–3 let), střednědobé (do 3–5 let) a dlouhodobé (nad 5 let). Ty máme zajisté každý jiné. Peníze, které potřebujeme na koupi auta za 9 měsíců, pořízení nemovitosti za 5 let, nebo prostředky, které budeme potřebovat ve starobním důchodu, do kterého máme řádně odejít za 20 let.

Opravdu to za to stojí?

Teď si taky můžete říct, že to přece není potřeba. Že prostě budete celý život něco odkládat, nějaká spoření už máte, a to by v tom byl čert, aby se vám na stáří nedařilo dobře. Statistiky ale ukazují, že lidé, kteří mají finanční plán a pravidelně jej vyhodnocují se svým poradcem, naspoří výrazně více než ostatní. Data máme k dispozici z USA, kde vznikl průzkum mezi domácnostmi a kde má finanční plánování největší tradici. Předmětem zkoumání byla velikost majetku na starobní důchod a jestli mají finanční plán a pravidelně ho vyhodnocují a upravují. Výsledek ukazuje obrázek č. 1. 

Obr. č. 1: Hodnota finančního poradce a finančního plánu
Obr. č. 1: Hodnota finančního poradce a finančního plánu

Domácnosti s finančním plánem nainvestovaly na starobní důchod větší majetek než ty bez něj. Když měly finančního poradce, pak byl výsledek ještě o polovinu větší.

Pokud tedy máte jakékoliv cíle a chcete si být jistí, že k jejich naplnění dojde, vytvořte si finanční plán. Finanční plánování je nedílnou součástí práce finančních poradců. Dobrý poradce vám pomůže najít nejvhodnější, a hlavně nejbezpečnější cestu, jak váš finanční plán zvládnout a při tom eliminovat rizika.