Předdůchod. Opomíjená možnost, jak si užít stáří a nemuset čekat až na starobní penzi.

23.11.2023

Co je předčasný důchod a je to to stejné, jako předdůchod? Co musím splnit, abych ho mohl využít? Za jakých podmínek můžu do předdůchodu vstoupit? Musím mít naspořené prostředky, abych měl nárok na předdůchod? Pojďme si tyto a další otázky rozebrat.

Předčasný důchod se hlavně díky posledním třem vládám, stal zajímavou možností, jak se předčasně dočkat zaslouženého odpočinu po produktivním životě. Vlády A. Babiše a B. Sobotky, téměř každý rok zasahovali do tzv. důchodového automatu. Při rekordní inflaci, která nás provází několik let se jeho hodnota dostala do výšin, kde nikdy nebyl a vláda P. Fialy této situaci dělala nevyžádaný marketing. To mělo za následek rekordní množství odchodů do předčasného důchodu v roce 2022 a podobný trend se dle nejnovějších čísel čeká v prvních 8 měsících roku 2023. To se ale změní! Úprava valorizací a penzijní reforma představená ministrem Jurečkou, dává starobní i předčasné důchody do původních, udržitelných kolejí.

Předdůchod je pro mnohé neznámým pojmem. Lidé neznají parametry této dávky a často ho zaměňují právě za předčasný důchod. Oproti němu ale může člověk neomezeně pracovat, čerpat ho na 2-5 let, má zanedbatelný vliv na snížení výměry starobního důchodu a jeho adresát je stále státním pojištěncem. Takže stát za adresáta této dávky platí zdravotní pojištění. Předdůchod je rovněž možné čerpat i s ostatními důchody (invalidním, starobním, pozůstalostním, předčasným) a jejich výše tím není snížena. V předdůchodu je možné se přihlásit na úřad práce a při splnění podmínek pobírat podporu v nezaměstnanosti (až na 11 měsíců). Jednoduše slouží k tomu, abychom nemuseli jít do předčasného důchodu. Tím si snižovat výši starobní penze.

Člověk, který uvažuje o předdůchodu, musí mít sjednáno doplňkové penzijní spoření (DPS). To musí běžet alespoň 5 let před zažádáním o tuto dávku. Další podmínkou je naspořená minimální částka, která odpovídá 30 % průměrné mzdy za 1. až 3. čtvrtletí předchozího roku. Potřebnou částku lze doplatit i jednorázově. V roce 2023 odpovídá 30% průměrné mzdy za 1. až 3. čtvrtletí 2022 částce 11 792 Kč. Pokud tedy chtěl letos někdo být 2 roky v předdůchodu, musel mít naspořeno 283 008,- Kč a pro 5 let 707 520,- Kč. Samotnou výplatu pak není možné přerušit, ani ukončit

Díky této dávce má člověk před odchodem do starobního důchodu čas, který může trávit například s rodinou a u toho pracovat tak, jak chce sám. Nicméně výhodou je, že ani nízký příjem při podnikání, nemusí nutně snižovat celkový vyměřovací základ pro výměru starobního důchodu. Při souběhu živnosti a předdůchodu, lze tuto dobu vyloučit pro celkový výpočet penze. Důležité ale je, aby alespoň jeden z příjmů zakládal účast na důchodovém pojištění, a tím nedošlo ke krácení doby pojištění. To by mělo totiž vliv na krácení starobní penze.

Obr. č. 1: Vývoj prostředků v penzijních fondech
Obr. č. 1: Vývoj prostředků v penzijních fondech


Jak ukazuje obrázek č. 1, penzijní produkty jsou stále více oblíbené a objem prostředků se v nich neustále zvětšuje. Roste zároveň podíl korun v doplňkových penzijních spoření (účastnické fondy), ze kterých je možné předdůchod čerpat. I starší penzijní připojištění je možné převést na DPS a splnit tak podmínky předdůchodu.