Samopojištění. Nutnost, na kterou zapomínáme.

06.12.2023

Co se Vám vybaví, když slyšíte samopojištění? Máte představu, v jaké výši ho máte mít? Co Vám hrozí, když na něj nemyslíte? A jaké nástroje na něj ideálně použít?

Pro samopojištění se používá často jednodušší název a to rezervy. Ty ale nevystihují, přesnou podstatu tohoto nástroje. Každý z nás ho musí mít, aby mohl bez starostí zvládat každodenní nástrahy života. Tzv. polštář pro nenadálé situace, by měl být základem každého rozpočtu. Navíc pokud se někdo chystá investovat, je dostatečně velké samopojištění nutností. Člověk, který ho nemá, je nucen při prvním problému investice zrušit. 

V jaké výši by ho člověk měl mít? Na tuto otázku není jednoduchá odpověď. Obecně doporučuji disponovat pro tyto účely prostředky ve výši 2-6měsíčních příjmů. Čím konzervativnější jsme, tím důležitější samopojištění je. Dva měsíční příjmy by měli stačit člověku, který žije sám, je zaměstnaný a má minimální náklady. Čím je ale v domácnosti víc lidí (nebo dokonce bez příjmů-děti, partner v domácnosti), tím jsou rezervy větší nutností. Nejvíce opatrní by v tomto ohledu měli být podnikatelé, případně jiní pracovníci s nepravidelnými příjmy.

Samopojištění slouží k pokrytí nečekaných, případně větších jednorázových nákladů. Rozbitý spotřebič, auto, vykrytí výpadku příjmu při nemoci nebo nedoplatek na zálohách za energie. Pokud v těchto případech rezervy člověk nemá, je mnohdy nucen se zbytečně zadlužit. Je ale vhodné si vždy vymezit případy, pro které samopojištění má a na co ho může použít. Může díky tomu mít vyšší spoluúčast u pojištění majetku, nebo havarijního pojištění. Tím šetří na pojistném, které platí. Stejně tak nemusí mít tak drahé životní pojištění. Využije například delší karenční doby u pojištění pracovní neschopnosti. 

Jak se o samopojištění starat? Je ideální ho mít buď na spořícím účtu, nebo konzervativně zainvestované, aby celkově zhodnocení pokrývalo alespoň inflaci. Fondy peněžního trhu a dluhopisové fondy jsou ideální kombinací pro tento případ. Dá se využít také stavební spoření po vázací době. Disciplinovaní klienti používají kreditní karty, případně kontokorent. Je potřeba si hlídat bezúročné období a poplatky. Vždy splatit půjčené prostředky včas, aby Vám nebyly účtovány zbytečně úroky. Na druhou stranu nemáte fixovány peněžní prostředky v samopojištění a může je mít zainvestovány, případně využít pro jiný účel. To je totiž hlavní problém tohoto produktu.