Změny ve FKSP platné od roku 2024, které je potřeba znát

04.01.2024

Rok 2024 přináší úsporná opatření všeho druhu. Věděli jste, že se dotknou i tzv. FKSP? Na co mají od nového roku nárok pracovníci na úřadech a ve státních a příspěvkových organizacích?

Ozdravný balíček, který během příštích dvou let sníží rozpočtové deficity celkem o 150 mld. Kč, začne platit již od 1. ledna 2024. 5,2 mld. Kč připadalo v roce 2023 na tzv. FKSP - Fond kulturních a sociálních potřeb. V letošním roce mohl dosahovat až 2 % z objemu prostředků na platy v regulovaných organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích. 

V následujícím období dochází ke změně výše objemu peněz, které bude možnost čerpat na FKSP, a to na polovinu. Z 2 %, to nově bude 1 % z objemu prostředků určených na platy. Polovinu navíc bude nutné využít jako příspěvek zaměstnavatele na produkty spoření na stáří.

Tento benefit, kterým jsou zatraktivněna povolání ve státním sektoru, pomůže zkvalitnit přípravu na důchod. Díky snižování náhradového poměru ze státního prvního pilíře důchodového systému, se jedná o rozumnou cestu, jak velkou skupinu lidí motivovat investovat další prostředky na stáří. Z dnešních asi 45 % se bude náhradový poměr snižovat až k udržitelným 30 %. Kdo se na důchod nepřipravuje sám a spoléhá se pouze na stát, bude mít problém.

FKSP bude možné využít, jako příspěvek na doplňkové penzijní spoření (případně penzijní připojištění), životní pojištění a nově i dlouhodobý investiční produkt (DIP). Jeden zaměstnavatel může na tyto finanční produkty zaměstnance přispívat souhrnně až 50 tisíc Kč za rok. Tyto prostředky jsou daňově osvobozené. Výhodné je to i pro zaměstnavatele, neboť z příspěvku na smlouvu neplatí sociální a zdravotní pojištění

Produkty, sloužící k přípravě na starobní důchod čeká od 1.1.2024 řada změn (respektive od 1.7.2024). 14.12.2023 prošly Senátem a 28.12.2023 vše posvětil prezident republiky. Největší novinkou je vznik dlouhodobého investičního produktu, nicméně parametrické změny se dočká doplňkové penzijní spoření. Změní se výše státního příspěvku, minimální délka spoření a další. Doporučuji vše sledovat a aktualizovat své stávající produkty tak, ať jsou pro vás co nejvýhodnější.