Renesance v zajištění důstojného stáří. DIP je na světě.

05.01.2024

DIP nakonec legislativním procesem prošel včas a od roku 2024 si ho každý může sjednat. Co to je? Kde si ho můžu zřídit? Jaké jsou jeho výhody a nevýhody? Proč bych o něm měl uvažovat? Pojďme si tyto otázky projít více do detailů. 

DIP neboli Dlouhodobí investiční produkt byl schválen a od 1.1.2024 jej mohou poskytovatelé nabízet. Jejich seznam vede Česká národní bank. I když se může zdát, že se jedná o novinku, není tomu tak. Hovoříme spíše o nové evidenci, do které budeme moci zařazovat stávající investiční a spořící produkty, jak je známe. Samotné zařazení přinese zajímavé daňové výhody.

Co si každý z nás pošle do DIP, může mít za kalendářní rok až ve výše 48 000,- Kč jako odečitatelnou položku v rámci svého daňového přiznání z příjmu fyzických osob. Může si o něj snížit svůj daňový základ. Tento limit je však společný pro všechny státem podporované produkty na stáří (DIP, Doplňkové penzijní spoření a životní pojištění). Další daňovou pobídkou je příspěvek zaměstnavatele. Ten může do všech 3 výše uvedených produktů přispívat až 50 000,- Kč za rok.

Stát na oplátku požaduje, aby tyto prostředky opravdu byly použity na stáří. DIP, stejně jako DPS musí proto běžet alespoň 120 měsíců a výběr prostředků je možný po 60 letech účastníka. Pokud peníze vybere dříve, musí vrátit všechny daňové úlevy, které čerpal. Za porušení těchto pravidel se nepovažuje např. odkup podílového fondu, když peníze držíme na investičním účtu v rámci DIP, případně přestupování mezi investičními a spořícími nástroji v rámci DIP.

Do režimu DIP je možné zařadit i stávající, již běžící smlouvy. Nicméně pokud je na nich již nainvestovány větší majetek tak pozor. Přijdeme tak o likviditu a tento majetek po zařazení bude k dispozici, až když splníme podmínky uvedené v předchozím odstavci. Za DIP se neplatí žádné další poplatky. Produkty v něm, se řídí svými standartními sazebníky. 3letý daňový test se ale produktů v této evidenci týkat bude.

DIP by ale neměl být náhradou DPS. Je spíše doplňkem k němu. Každý z těchto produktů má své plusy a mínusy. Doporučuji proto kontaktovat svého finančního poradce a zvolit vhodnou kombinaci.